Broesby-Olsens Slægtstavle

Notater


Match 51 til 100 fra 286

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
51 boede i 1930 på Nørregade 78 Hundested Hendriksen, Anton Valdemar (I32)
 
52 boede i Bilidt Willumsen, Væver Jens (I102)
 
53 boede i gentoftegade 3 FT 1916
Boede Egevænget 1 i Sønderborg i 1945 
Olsen, Kaj Ib (I786)
 
54 Boede i Søndergade i Lynæs 1944 Gregersen, Knud (I446)
 
55 boede i Torup på en gård i 1870 18 år
1885 Ullerup overdrev 
Hendriksen, Insider Lauritz Johan (I19)
 
56 Bor i 1845 i Smørum, Ledøje, et hus, Ledøje Plantage,
i 1880 bor han, Frederiksborg, Lynge-Kronborg, Tikøb Qvistgaard og Kjellerød Skole, Skovfogedbolig,
1, FT-1880, C6205
Joakim Christian Poul Eskildsen 82 Enkemand Skovfoged født i Holsten
Caroline Eskildsen 49 år Ugift Hans Datter Smørumovre Sogn Københavns Amt
Lovise Catrine Dorthea Bremer 62år Ugift Husfaderens Svigerinde, Holsten
Boede ved døden på Kronborggård 
Eskildsen, Kgl. Skovfoged Joachim Christian Poul (I247)
 
57 Borgmester i Eckernförde Valentiner, Wilhelm (I597)
 
58 Borgmester i Tønder 1522-46. Solgte den 1. juli 1530 til sin svoger Boy Payson det på østsiden af Flensborg fjord, ved Achtrup og Harnys, beliggende skovområde, som han havde fået i arv efter sine forældre. Gift med en datter af forgængeren som borgmester i Tønder, Hans Ditmersen. Ketels, Borgmester i Tønder Johannes (I264)
 
59 børn
Hannibal Wedell-Wedelsborg (1660– 1708)
Jürgen Ernst Wedell-Wedellsborg (– 1712)
Anna Margarethe Cathrine Wedell-Wedellsborg (– 1719)
Carl Ludwig Wedell-Wedellsborg (1683– 1724) 
Sehested, Komtesse Christiane Sophie (I991)
 
60 Christiane Sehested, grevinne av Slesvig-Holsten (Christiane Christiansdatter) (født 15. juli 1626 på Haderslevhus, død 1670) var datter av Christian IV og hans hustru «til venstre hånd» Kirsten Munk. Tvillingsøster av Hedevig Ulfeldt.

Hun giftet seg med Hannibal Sehested 6. november 1642 i København, i et dobbeltbryllup hvor hennes tvillingesøster samtidig ektet Ebbe Ulfeldt.[1] Sehested var samme år blitt utnevnt til stattholder i Norge, og paret tok derfor opphold på Akershus slott og festning. I 1651 ble han dog tvunget til å forlate stillingen, og Christiane måtte være med på å stadfeste mannens avståelse av de norske gods. 
Christiansdatter, Cristiane (I993)
 
61 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Andersen, Ruth (I532)
 
62 dåben
pige Else Andersen, Jens Andersen Lynge af Frederikssund, Lagerist Henry Jensen Københav 
Andersen, Else (I39)
 
63 dåben
Pigen Hanne Christensdtr, Gmd Pedersen, Karlen Peder Hansen alle af Udesundby Gmde V. Jensen af Frederikssund 
Andersen, Inger Johanne (I654)
 
64 Den 22. februar 1564 blev, Caspar, Balthasar og Andreas, adlet (eller fik deres adelskab bekræftet og fornyet) af kejser Ferdinand 1
10.3.1503-25.7.1564, tysk-romersk kejser fra 1558. Ferdinand var af fyrsteslægten Habsburg 
Lorck, Balthasar (I378)
 
65 Den 22. februar 1564 blev, Caspar, Balthasar og Andreas, adlet (eller fik deres adelskab bekræftet og fornyet) af kejser Ferdinand 1 Lorck, Søofficer Casper (I839)
 
66 Der Name von Wilhelm Valentinsen oder Valentiner ist in zweifacher Hinsicht bedeutungsvoll. Dadurch, daß er sich wieder nach dem Vornamen des Vaters nannte, gab er der Familie Valentiner den Namen, den sie noch heute trägt. Aber auch dem Vornamen Wihelm, der vom Großvater Wynbarch übernommen war, ist die Familie bis heute treu geblieben. Aus der Ehe mit Elsabe Paysen gingen 4 Söhne hervor: Paulus Guilielmi Valentinianus, Advokat und Ratsverwandter (1636) zu Flensburg, später Besitzer von Kielsenge Wilhelm Valentin, schwedischer Capitain im 30-jährigen Krieg unter Herzog Georg von Braunschweig-Lüneburg Valentin Valentinsen (gest. 1672), Kaufmann und deputierter Bürger in Flensburg Jürgen Valentiner, Ratsverwandter in Flensburg Die Brüder Valentin und Jürgen heirateten zwei Schwestern aus der ursprünglich aus Dortmund stammenden Familie Hoe. Valentiner, Ratsverwandter Wilhelm (I226)
 
67 Dorothea Lousie Holst var född 20april 1852 i Gårdstång sogn i Sverige.Hon gifte sig 24 april 1873 med Cathar Terkel Tönnesen Thaning f 12 mars 1838 i Vollerslev Danmark. Cathar var förvaltare av Hellerup herrgård i Halland Sverige. Dorothea dog 3 sept. 1887 vid födseln av 10 barnet. Hon dog av tyfusfeber , även barnet dog. Det var det 10:e barnet. Julia Holst föddes 31 december 1853 i Örtofta sogn Sverige och Ludvig Holst föddes 11 maj 1856 i Skarhult sogn Sverige.
Cathar Thaning är min farfars far
af Arne Thaning 
Holst, Dorothea Louise (I187)
 
68 Død 19 aug. 1593, Flensborg
Var ligesom sin fader og farfader købmand i Flensborg og drev, som disse, en omfattende handel med okser, der hovedsagelig blev opkøbt i Jylland og derfra drevet ned gennem Slesvig-Holsten og videre til Sydtyskland eller Holland, hvor de blev solgt. Det var antagelig på en sådan rejse, at han i 1552 i Neumünster begik et drab, efter hvilket han dog, ved at betale en klækkelig mandsbod, opnåede et gunstigt forlig med den dræbtes familie, men da han frygtede, at Christian III.'s stedmoder, enkedronning Sophie i Kiel, datter af hertug Bogislaw X. af Pommern og enke efter Frederik I., ville give sine embedsmænd ordre til at beslaglægge hans okser og andre ejendele, p.gr.a. boden, der skulle betales til landsherren, havde han henvendt sig til kongen (Christian III.) og bedt denne om at mægle. I efterfølgende skrivelse dateret Nyborg, den 4. marts 1553, og stilet til amtmanden i Flensborg, Jaspar Rantzau, synes kongen dog at være af den opfattelse, at boden tilkom ham, som konge og herre, men hvis han alligevel ikke havde ret til denne, mente han det bedste ville være, om Peter Rickertsen lod retten i Neumünster afgøre sagen. (her følger brevveksling mellem konge, amtmand og enkedronning). 1553 var Peter Rickertsen blevet rådmand i Flensborg, hvilket ses af, at han som sådan, den 27. august dette år, sammen med borgmester Marthen Schulte, pastor Nicolaus Johannis, kirkeværgen Thomas Koelundt og flere andre borgere, underskrev en kontrakt med orgelbyggeren Barthold Hering i Lybæk om levering af et nyt orgel til 700 mark lybsk, til St. Marie kirke i Flensborg. 1557 var han i overhængende fare, da han på gaden havde bedt en berygtet slagsbroder, Jost Brodersen, om at betale en gæld, hvorfor denne havde truet ham med et »Zündrhor« (gevær), så han måtte flygte ind i sin moder Marine Karstens' hus; han har dog muligvis været et hidsigt gemyt, for den 1. januar 1565 var han i klammeri med Pawel van Alleveld og Hinrick Rantzow og blev af disse »up der Straten verwundet«. Ved en proces, som arvingerne efter Lütke Naamen, den 27. maj 1575, førte for at få dennes testamente erkendt ugyldigt, repræsenterede han, sammen med sin yngre broder Carsten, magistraten i Flensborg, og ved den lejlighed omtales de begge som rådmænd; ved statholder Heinrich Rantzau's indgriben, forblev testamentet dog gyldigt. 1577 var han tilsyneladende næstældste medlem af Flensborg byråd, for da der skulle vælges ny borgmester efter den afsatte Peter Pomerening, stemte han lige efter den anden borgmester og rådmand Harder Vake. 1581 nævnes han som kæmner, da en ny galge skulle bygges. Ifølge Reinhusen, Nr. 849, og en håndskrevet genealogi af O.H. Moller, gik Peter Rickertsen af på grund af sin høje alder. Fra foråret 1551, da hans moder var flyttet ind i Hans Goldtschmidt's hus, som hun da havde købt, havde han boet i sine forældres smukke ejendom ved Søndertorv, men flyttede senere ind i sin søn Rickert Petersen's hus, hvor han døde den 19. august 1593 (Reinh. 963): »starf Peter Rickertsen Radtsherr.« Hans hustru, Marine Peters, af ukendt herkomst, døde allerede den 5. februar 1574 (Reinh. 230) 
Rieckertsen, Peter (I262)
 
69 død af lungesygdom
Pedersens kone, Frederikssund, bar; Nilaus Væver; Peder Andersen, Niels Pedersen, alle Frederikssund; Lars Nielsen, Ude Sundby; en fremmed pige. 
Jensdatter, Anne Dorthea (I110)
 
70 Døde i Paasken mellem 7 og 8 formiddag og Elsabe Johns, der døde 2. november 1613. En gravsten over ægteparret ligger i kirken i Coldenbüttel Kramers, Johns (I348)
 
71 døde inden fremstilling i kirken Andersen, Ernst Christian (I55)
 
72 Dødsårsag Blåt barn (Blodtype uforenlighed) Storm Jensen, Søren (I818)
 
73 Ejede Trøjborg slot 1777 Godset var da på 332 td. land
Reference fra «u»Riberbogen«/u». Dansk Folkemindesamling. 1987/13 A:5, 4«sup»o«/sup»Landsarkivet, Fyn
Som 15 årig er Rasmus Hansen Riber skriver på Brobygård i Sønder Broby, ret derefter fuldmægtig i København og senere igen fuldmægtig for herredsfoged Anthon til Bredebro i Sønderjylland, men da denne bliver sindsyg «u»bliver han fuldmægtig hos kancelliråd Holst på Trøjborg ved Tønder. En både berømt og berygtet herre. Berømt for sin fantastiske eksport af kvæg syd for grænsen og berygtet for sin hårde fremfærd overfor godsets bønder. «/u»1821 melder Rasmus sig, 19 år gammel, som seminarist på Skårup Seminarium og han dimiteres 1823, 21 år gammel. 
Holst, Kancelliråd Bendix Gerhardsen (I821)
 
74 Elise Holst udmærker sig ved at have indsamlet og registreret en stor del af de oplysninger om familien Holst. Elise skriver: "Mor var meget livlig, hendes hele eksistens var bundet af kærlig. Det var den lykkeligste ægteskab, du kan forestille dig. Hun var en stor grand barn af Heinrich Opitz, professor i Kiel, der hovedsagelig i alle Tyskland blev kaldt" den lærde " . Han nedstammer fra samme familie som den gamle berømte digter Martin Opiz om hvem Wieland siger: "Han og Luther har den største værdi i at have forbedret det tyske sprog." Elise broderede usædvanligt smukt og har gjort flere værker, der er bevares i familie.

Gifter sig 12 april 1881 med Inspektor Ludvig Holst
f 1 januari 1853. De arrenderar mejeriet på Glimminge herrgård. Deras barn är:
Laura Katharina Holst f 1882
Henny Marie Holst f 1883
Emilia Holst f 1886
Elis Gustav Holst f 1887 död 1894
Julia Elsie Holst dog 1887 den 25 juni 
Holst, Julie Elise (I188)
 
75 Elsabe und Valentin Paulsen hatten wahrscheinlich 4 Kinder; Kaufmann Paul Valentinsen, zwei Töchter Ingeborg und Anna und schliesslich den Kaufmann und deputierten Flensburger Bürger Wilhelm Valentinsen oder Paulsen, Valentiner (I228)
 
76 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Henriksen, Rikke Sofie Reidel (I65)
 
77 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Henriksen, Mette Simone Reidel (I62)
 
78 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Henriksen, Andreas Grum Reidel (I64)
 
79 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Henriksen, Patrick Grum Reidel (I63)
 
80 fadder
Hans Christian Rasmussen og Hustru Hilda Louise Nielsen
Fisker Ole Christian Rasmussen alle af Liseleje 
Carlsen, Christian Ole (I9)
 
81 Fadder
moderen
Pige Olga Rasmussen
Fisker Søren Rasmussen
Fisker Jens Larsen alle af Hundested 
Reidel Henriksen, Verner (I3)
 
82 Fadder
Peder Jensens kone bar
Peder Jensen Ude Sundby Husm. V Jensen væver og Lods Ole Jensen Frederikssund 
Andersen, Martine Sophie (I649)
 
83 Fadder
Ungkarl Knud Pedersen Leire
Hsm Christian Larsen Storup
Hmd Peter Mikkelsen ??? lund
Pige Ane Margr. Hansdt. 
Pedersen, Christian Ludvig (I466)
 
84 fadder
xxx meyer
xxxx Pedersen ST Carlsminde
Peder Pedersen xxxx
xxxx Tømmerup
Peder Henriksen Thorupmagle 
Hendrichsdatter, Anne Christine (I398)
 
85 faddere
1) Dr. Daniel Bøssel, bedstefar på mødrene side,
2) familiemedlemmet fru pastor Holst,
3.) cand teol, Hans Christian Petersen på fædrene side
4) Anna Christina von der Bahlen.
Georg Daniel Holst blev student i København 18.9.1784. Studium i Kiel fra 13.5.1796, gradueret i teologi 1790 og blev præst i Satrup og Snabek 1806 til hans død i 1829.
Gift første gang for Elisabeth Timmermann.
Gift anden gang til Catharina Mommsen 
Holst, Georg Daniel (I190)
 
86 Faddere
1) Rektor Eberhard Wette
2) Jürgen Valentiner
3) Else von Oesede 
Holst, Skolebestyrer for latinskolen i Flensborg Balthasar (I180)
 
87 faddere
Barnets moder
ctl Christian Nielsens Hstr. Hornbæk bar barnet
kgl. skovfoged Ludvig Eskildsen - ibv.
Tømrer Lauritz Petersen Fredensborg
Politibetjent Emil Eskildsen Hellerup
boede svanevej 35 4sal den 20 sept 1914 
Eskildsen, Rosa (I29)
 
88 faddere
barnets moder
Frøken Marie Rasmussen af Fredensborg
Politibejent Emil Fredrik Eskildsen Hellerup
Jæger Thorvald Petersen Nøddebo
Skytte Johan Eriksen Hjortekærhus i Dyrehaven
Boede Svanevej 35 4sal i 1914 og i 1925 var flyttet ind 1913 iflg FT.
Var ekspedient hos brdr. Dahl industribygningen og havde en årsindtægt på 4050 kr i 1921 
Eskildsen, Thorvald Emil Knud (I617)
 
89 Faddere
Christian Larsen Storup
Grdm Hans Jensen ib
Kromand Lars Truelsen Knuthenborg
Pige Sidse Marie Sørensd. Allerslev
Ugift fruentimmer Ane Marie Pedersdt.

Udlagt barnefade Kudsk Peder Nielsen på Lederborg moderen bekræftes af Hans Christoffersen i Ulæseligt 
Pedersen, Niels Peder (I476)
 
90 faddere
Fisker Anders Pedersen søn Hedvig Marie JensDatter Lods Jens olsen Lars Ole Jensen og Villum Jensen 
Andersen, Karen Marie (I101)
 
91 Faddere
Fisker Søren Rasmussens hustru Kristine
Pige Mathilde Jensen
Fisker Jens Larsen
Fisker Jens Nielsen
alle af Hundested

skilt 1958

boede sammen med en japaner Sodico 
Reidel, Kleinsmed Carl Peter (I49)
 
92 faddere
gdm Christen Pedersen's hustru
Ane Kirstine Nielsdatter af Sundbylille
Gdm Christen Pedersen af Sundbylille
Gdm Lars Pedersen af Hjørlunde
Ungk. Peder Nielsen af Uggerløse 
Poulsdatter, Sidse (I541)
 
93 faddere
Gmd Peder Mikkelsen i Frede
Gmd Christian Nordlund I Gloseryd
Gmd Knud Pedersen i leire
Pige Kann SophieAxelsdt, Ledreborg 
Pedersdatter, Karen Marie (I468)
 
94 Faddere
Gmd. Knud Pedersen i Leire
Gmd. Jens Hansen ???
Gmd Christian Nordlund???
Pige Marie Sørensdt. af Ledreborg 
Pedersdatter, Karen Marie (I467)
 
95 Faddere
Godtfried Jacobsen Kidserup
grmd Christoffer.Larsen
grdm Christian .... Thorkildstrup 
Pedersdatter, Ane Maria (I158)
 
96 Faddere
Hanne Jensdatter Udesundby Villum Jensen
Husm. Ole Jensen Lods bygn!!! af Fj
Jens Olsen Lods Udesundby 
Andersen, Ane Kirstine (I100)
 
97 Faddere
Herr Duus, Landmann auf Fischbeck
Herr dr.ph. Ahlman, Gravenstein
Freülein Dora Feddersen, Keiding ? 
Holst, Gustav Wilhelm (I186)
 
98 Faddere
Hmd Jens Hansen ???
Hmd Christian Nordlund ???
Gmd Knud Pedersen Leire 
Pedersen, Tømrer Peder på Ledreborg (I465)
 
99 Faddere
Holzvogter Ebeling, Fischbeckholz
Louise Ebeling, Fischbeckholz
Lenschau, Gravenstein 
Holst, Emilie (I185)
 
100 Faddere
Jens Jacobsen Kamstrup
Lars Olsen
Rest ulæseligt 
Christoffersen, Hans (I640)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 Næste»