Broesby-Olsens Slægtstavle

Notater


Match 201 til 250 fra 286

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
201 Paye Jepson nævnes allerede omkring 1420 i en medlemsfortegnelse over Lavsbrødre i vor Frue Kjøbmandsgilde i Flensborg. Han var købmand og rådmand i Flensborg og var en særdeles velhavende mand at dømme efter hans mange pengetransaktioner og størrelsen af hans jordegods. Ejede i følge Flensborg Statdbok fra 1436 en del jord, huse og boder rundt om i byen.
BØRN
-1) Hune Payesen (d. 1460). Boede 1436 på halvdelen af den 7. arvelod på østsiden af Den Store Gade syd for Nørretorv i Flensborg. Han blev gift med Ynghe (Inge). De nævnes begge som medlemmer af Vor Frues Købmandsgilde før 1441 og igen i 1460 --2) Datter. Hun nævnes i Flensborg 1461 (Ingg Hunes unde vnde ere docter vnde ere son) --2) Paye Hunesen. Medlem af Vor Frues Købmandsgilde i Flensborg sammen med sin kone. Gift med Mette. Vides ikke om de havde børn
-1) Hans Payesen (d. 1465). Gift med Katrine. De var begge medlemmer af Dragernes Gilde i Flensborg. --2) Magnus Paysen. Studerede i Rostock og Köln. Vikarius ved Vor Frue (St. Marie) Kirke og senere præst ved St. Margrethe i Flensborg --2) Paulus Paysen, præst ved Vor Frue (St. Marie) Kirke i Flensborg --2) Kathrine Paysen (Catharine Hanses Paysen) (Ca. 1465-). Gift med borgmester og rådsherre Gotzig Lund (d. 1532), der stammede fra en adelsfamilie i Sundsved på Als ---3) Købmand Matthias Lund (d. 1582 gift med Ingeburg Schriver ----4) Paul Lundt -----4) Johannes Lundt ---3) Margrethe Lundt
-1) Nis Paysen. (d 1482). Hardesvogt i Bargum. Adelig frihed i slutningen af 1400-tallet. Gift med Lucie. Efterlod ved sin død noget jordegods til sin slægtning Anne Harnes, som hun selnere overlod til rådmand i Flensborg, Hune Ebbesen.
«b»«i»-«/b»«/i»1) Haying Paysen (1417-1483) Borgmester i Flensborg. Han blev gift med Catharina.
-1) Broder Paysen. Købmand og husejer i Flensborg. Medforsegler på Haying Paysens orfedebrev (Broder Paiesen)
-1) Jane Peygesson. Han var også medforsgler op orfedebrevet.
-1) Anna Payes. Gift med Hans Wynbarch. --2) Willem Wynbarch (d. 1531). Rådmand og borgmester i Flensborg 1521-31. Gift med Elsbe, datter af Peter Thamsen, Eline og Kerstine eller Carstine Petersdatter. Alle tre koner var medlemmer af Kalandsgildet. ---3) Hermen Winbarch. Købmand ---3) Elsabe Winberg. Gift med Valentin Paulsen (d. 1593). Købmand og Redder i Flensborg. ----4) Leneke Winbarch. Gift med Marten Cordes. Købmand ----4) Kathrine Winbarch (d. 1545) -----5) Valentin Valentin. (1595-1671). Vinhandler. Gift med Gertrud Hoe (1608-1694) -----5) Jürgen Valentin (1599-1673). Købmand. Gift med Brigitta Hoe (1605-1655) og Mette von Oesede -----5) Paul Valentin (1601-1660). Jurist og Rådmand i Flensborg. Gift med Marta Holst (d. 1672) (Se de tre brødres efterkommere andetsteds på denne side) --2) Herman Wynbarch (d. ca. 1520). Gift med Margrethe. Begge medlemmer af Vor Frues Købmandsgilde i Flensborg. De var meget velhavende. ---3) Leneke Wynbarch ---3) Katrine Wynbarch
-1) Boy Paysen. Væbner, Købmand. Medlem af Vor Frue Købmandsgilde i Flensborg i 1497. Han blev gift med Dorothea.
Kilder: "Middelalder-familier i Flensborg og Nordfrisland og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge. Et bidrag til Sønderjyllands personalhistorie". Af Knud Gether. 
Jeppsen, Pay Købmand og Rådmand (I242)
 
202 Peter lært handel i Norge og to gange mistede han hele sin formue ved forlise af to skibe som han ejede. Til trods af dette, ville han ikke acceptere 100 Rigsdaler, som hans far tilbød ham da han havde betalt tilsvarende til hans bror's uddannelse Han byggede det såkaldte Zucherhof (Sukkerhuset) i Flensborg. Dette blev senere revet ned, da den jernbanen blev blev bygget. Holst, Peter (I202)
 
203 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Reidel Henriksen, Preben (I730)
 
204 Præst i Nybøl Vester-Sottrup-Skelde.Sundeved. , Blev født i Flensborg 1725 døbt 7.2.1725.
faddere
1) Dorothea Geerkens
2) Matthias Vallentiner,
3) JOH. Conrad Julenius. Blev studerende ved Göttingen i 1744, kom til København 31.8.1745 og tog eksamen som cand.theol. (Cand. theol) der i 1746. Blev præst i Nybøl / i 1750.
Gift første gang 16.10.1750 med Maria Margaretha (Magdalena) Andreä, datter af den tidligere præst Jacobus Andreâ i Nybøl som døde 25.7.1749 i Hamburg. Maria Margarehta døde 8.5.1751 og blev begravet 14.5.1751 i Nübel Kirke
en mindetale blev holdt af ham den 9.1.1767 i for Hertug Friederich baseret på 2.Thimoteus IV, vers 7-8 - er gengivet i et såkaldt hukommelse kolonne i statsligt bibliotek med Slesvig-Holsten. Nr. S H 35. 
Holst, Præst Gerhard (I201)
 
205 Quelle: Ortsfamilienbuch Ahrensburg (Manuskript), Hellmut Braess, ca. 1965 Bremer, Tømrermester Jochim (I684)
 
206 Quelle: Ortsfamilienbuch Ahrensburg (Manuskript), Hellmut Braess, ca. 1965 Möller, Anna Dorthea (I685)
 
207 Rig købmand i Flensborg. Tilsyneladende beslægtet med Marten (Magnusson) Lausen eller Lowsen, eftersom, han er nævnt som arving i dennes testamente, hvori det bl.a. hedder: "Så har min stedmoder pantsat et gods i Angel, beliggende i 'Moessbüll', Junge Ketels arv, for 100 mark". Ketels, Junge (I235)
 
208 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Henriksen, Bent Reidel (I5)
 
209 s. Stammtafel S. 32 Auszug Lebenserinnerungen des Pastors Karl Hansen den første ejer af mine forældres hus var Ernst Guenther Hartvig. Hans far med havde forbindelse med hertugen da hans søn blev nævnt af denne.Han hed Ernst Guenther var skrædder og har været en velhavende mand, fordi han har bosat sig i Allonge-perücke og derefter efter en periode fremstillede moderne kostumer ... Kommentar fra Otto Rautenberg: 1926 Willi Langbein tog ejendommen i besiddelse og Kaptajn Hansen genoprettet ejendommen -jeg fotograferede huset inden det blev restaureret. Hans kone navn kendes ikke, medmindre hun hed M.A.TIEDEMANN som det stod i Familliebbelen hvor deres børn er blevet registreret, dog med en anden håndskrift, M.A TIEDEMANN 16th Februar 1692. Det ville være tænkeligt, at der var en familie Bibelen. Ernst Guenther Hartvig fik med et købsbrev 1.10.1722 på huset af Hertuginde Sophie Amalia som havde underskrevet købsbrevet. (Tekst på s. 32, 33) Hartwig, Skrædder Ernst Günther (I328)
 
210 Samtlige personer i husstanden
Frederiksborg, Strø, Melby, Hanehoved, , 14, FT-1801, A0870
Ole Fodstad 48 gift Mand Huusmand med Jord
sidse Olsdatter 48 gift hans Kone
Marie Olsdatter 16 ugift deres Børn
Jørgen Olsen 13 - deres Børn
Lise Olsdatter 10 - deres Børn
Johan Olsen 7 - deres Børn 
Fodstad, Artillerist Ole Olsen (I499)
 
211 Skibsbygger Jens Andersen og Willum Andersen Familie (F237)
 
212 skibsbygger, formand for skibsværftet,
var logerende hos sin brorssøn knud i 1925 
Andersen, Skibstømrer Jens (I89)
 
213 skifte
Peder Knudsen hsmd i Skottehuset 21 Dec 1830 pg 157 158 227 232 Hustru: Ane Olsdtr
3 Børn:
Knud Pedersen 12
Lars Pedersen 10
Ane Marie Pedersdtr
Johanne Pedersdtr - 14 dage - dod 9 Jan 1831 - pg 158
formynder Christian Ludvig Larsen smed hmd i Thorkildstrup og Christopher Larsen hmd i Slorupstedhusene
[Ledreborg gods, Holbek-Khvn-Sorø skpr; Bog 2 1823-1850; FHL film 41275] 
Knudsen, Peder (I366)
 
214 Sokkelund, Søllerød, Øverød By, Dronninggård- Avlsgården, 69, FT-1850,
Beboer Balthasar Holst 34 Ugift Forpagter af Gården Slesvig - Sundeved Elisa
Frederikke Ebeling 25 Ugift Huusjomfru, Søsterdatter Slesvig - Sundeved
Wilhelmine Ebeling 21 Ugift Huusjomfru, Søsterdatter Slesvig - Sundeved
Emil Frederik Ebeling 24 Ugift Søstersøn Slesvig - Sundeved
Rudolph Hartz 17 Ugift Landvæsenselev Slesvig - Sundeved 
Holst, Balthezar (I172)
 
215 Som 24 årig (1850) var han skytte og boede på Fredriksdal kro
født i Ahrensburg

FT 1880
Tikøb, Hornbæk Holmegaard Stenstrup By, En Skovfogedbolig, 10, FT-1880,
Ludvig Joakim Eskildsen 53 Gift Skovfoged, Husfader Tyskland
Wilhelmine Lovise F. Ebeling 50 Gift Hans Hustru Tyskland
Pauline Amalie Eberling 39 Ugift Frøken Tyskland
Emil Ludvig Fredrik Eskildsen 23 Ugift Deres Barn Tikøb Sogn
Louise Dorthea Eskildsen 9 Ugift Deres Barn Tikøb Sogn

År 1900, d. 7. juli anmeldte Meütejæger af Fredensborg, at hans Fader Fhv. Skovfoged Ludvig Joachim Eskildsen af Ellekilde d.d. er afgået ved døden på Esbønderup Sygehus, 74 år gl. Afdøde, der var enkemand til Vilhelmine Ebeling efterlader intt til genstand for Skiftehold 
Eskildsen, Kgl Skovfoged Ludvig Joachim (I126)
 
216 Stilling: Borgmester i Flensborg 1544-46
Antagelig født omkring 1490 og tilhørte en af det 16. århundredes mest kendte købmandsfamilier i Flensborg, hvor han også selv omkring 1521 må have etableret sig som købmand, idet han dette år indtrådte i det derværende Vor Frues Købmandsgilde, eller som det dengang hed, »der broderschup unzer leuen vrouwen des kopmans to Flensborch«. I Enemark's »Studier i Toldregnskabsmateriale i det 16. Aarhundrede«, II, side 193, omtales han og hans fader som »deciderede hestehandlere af det helt store format«, men som desuden også handlede med okser, klæde og korn m.v. En af hans mange fremtrædende handelsforbindelser var statholderen i København, Henrik Gøye, som under Christian II.'s rejse i udlandet havde fået overdraget forsvaret af København imod Frederik I.'s hær.
Carsten Rickertsen den Ældre's ejendom ved Søndertorv i Flensborg, kan endnu idag? sees.
8 børn, alle førte det paysenske vaaben. 
Rieckertsen, Borgmester Carsten i Flensborg (I259)
 
217 Student i Jena 1735.
Præst i Rodenæs 1744 og på Sct.Maria Kirke i Flensborg 1756 til hans død i 1758.
Gift den 4.9.1744 til Ester Thomsen, datter af den største aktionær i Friederichskoog Thomas Thomsen og enke efter pastor Jac.Roost i Rodenæs. 
Holst, Hans Christian (I195)
 
218 til dåben
Fuchter Holst Fischebeck
Peter Holst Attzbuhl
Cathrine Damm Apenrade 
Ebeling, Sømand Georg Baltzasar (I160)
 
219 til dåben var
Købmand Willum V. Jensen af Frederikssund
Lods Jens Olsen og garver Jacob Verdelin af Udesundby
Jfr.register 332 17 juli
Han druknede på Isefjorden. 
Andersen, Lods Jens Villumsen (I93)
 
220 til dåben,
Madame Carøe af Saunte
jomfru Caroline Amalie Eberling af Hornbæk
Lenkrollens Knntger !!! Hornbæk
Gårdmand Carøe af Saunte
Skovfoged Hansen af Blovstrød

sejlede som skibsdreng med barkskibet Kalmar på sin første rejse
sejlede med cofardi i 1880 
Eskildsen, Styrmand Ludvig Karl (I132)
 
221 Til Højgaard og Eskildstrup (Ringsted H.) (1595), opdroges hjemme til 1570, da han traadte i Tjeneste hos Dronning Dorothea, efter hendes Død 1575 hos Hertug Hans af Sønderborg, kom s. A. paa Anbefaling af Frederik II til Markgreve Georg Frederik af Brandenborgs Hof, var dennes Mundskænk og Sendebud, bl. a. til Polen og ved Kong Stefans Kroning, 1580 Hofjunker, 1587— 89 Jagtjunker, 1586 Hofmester hos Dronning Sofie, 1585— 97 forlenet med Utstein Kloster, 1588(— 95) efter Indstilling af Rigsraadet Lensmand paa Københavns Slot, 1595— 1600 Lensmand paa Kronborg, 1596 forlenet med Kronens Gaard Allerød, 1601— 14 paa Tryggevælde, 1614— 19 paa Gulland. Holck, Ditlev til Højgård og Eskildstrup (I1042)
 
222 til Lammehave, blev 1634 tilsagt til prins Christians bryllup; var død før 17. febr. 1636, da Laurids Skinkel på egne og Niels Gyldenstiernes vegne, Iver Vind og Dorete Skinkel frasagde sig arv og gæld efter hende, da hun var kommet i økonomiske vanskeligheder p.g.a. sin søn, Peder Straales, forløfter. Bille, Mette Steensdatter (I1000)
 
223 til Skaføgaard, Sønderhald H. (1666), og Billesbølle, 1654— 57 Hofjunker, 1657 (1 Febr.) Ritmester, 1660 Oberstltnt. i Steen Billes Reg. t. F. og Overkommissarius paa Fyn, 1677 Etatsraad, oversatte i sit 14 Maaneders Fangenskab i den anden Svenskekrig „Suetonius" paa Tysk (udkom 1664). Holck, Grev Henrik Ditlev (I999)
 
224 Uddrag fra den fortællinger af Christian Theodor Voigt historie om familien Ebeling, s. 14, ved O. Rautenberg "Hun (Friederike Sophie's mor) levede en lykkelig barndom Gråsten hos sine forældre og legede alene - søsteren var 13 år ældre -og senere med hendes venner. Når Hertugen af Augustborg boede på Gråsten, blev de op og andre og slottet var fuldt af prinser og prinsesser blev der legete. Blandt dem var også undertiden den senere Kong Frederik VII, som altid ville lege" røvere" . " Uddrag fra "MarienHoff" side 11:

Da war die Mutter Friederike, sauber, übergenau, stets wie aus dem Ei gepellt, die so eisig vornehm und ebenso unbeherrscht sich benehmen konnte. Seite 15: Vorerst blieben die Eltern noch auf dem Gute wohnen; nur ein Teil der Zimmer war den neuen Besitzern überlassen worden Den erfarne mor ønskede ingen enhver indblanding, så der blev ikke engang spurgt til råds.
Aber die Kinderkrankheiten der jungen Wirtschaft entgingen ihr nicht, und sie tauschte über den Mittagstisch weg manch stillen Blick mit der zarten, eigen- lebigen Kunigunde, die nach der Heirat und dem frühen Tode ihrer anmutigen Schwester Konstanze in ihre Giebelstube mit Büchern und Leinenstickereien ein abgeschlossenes Haustochterdasein führte. Sehnsüchtig war sie und reizbar und ist nicht viele Jahre später in noch jugendlichem Alter dahingeschwunden. Side 16:


forældrene har forladt gården i løbet af foråret (1868), levede i et stykke tid i Sieseby præstegård, så et par måneder i den lille havneby Eckernförde og endelig det tomme hjem fra nabogården i Staun, sammen med de Ældste af tre søskende Voit . Her levede faderen kun en kort tid, hans enke købt et hus i Borby og afvikles dérmed Kunigunde. På herresædet beholdt hun sit eget værelse, selv om de havde taget alle møblerne ud. Og hun lader svigerdattern tydelig mærke hendes mishag følte, da det én gang, i et uventet besøg i sit tomme rum, sad en syerske og arbejdede note;
Friederike Sophie Hoeck (bedstemor), Tycho Hansen og Frau (?), Augustenborg 
Ebeling, Friederika Sophie (I342)
 
225 Ugifte Juliane Christine Poulsen født i fødselsstiftelsen i Kjøbenhavn d. 26.maj 1867døbt d. 2 april 1867 konfirmeret d. 27 april 1887 i Hjørlunde.
opholder sig i Sundbylille hos sin bedstemor. Husm. Poul Andersens enke Ane Kirstine.
moderen er 18 3/4 år
den 21 9 1885 tillader Carl at barnet ( Jens) bærer hans navn. 
Poulsen, Juliane Kristine (I54)
 
226 Urkunden nicht zu beschaffen Geschichte der Familie Ebeling, S. 35
Han var en streng mand over for sine børn, Når moderen og de øvrige søstre om aftenen var gået i seng, tændte han sin pibe og Christian Rudolph måtte så i tusmørket spille alle sine klaverstykker. Blev han færdig før piben blev røget ud måtte han begynde forfra. 
Ebeling, Hinrich Johann (I326)
 
227 Utvivlsomt søn af Haying Paysen og Catharina. Var købmand i Flensborg og nævnes 1492 med sin hustru Inghe som medlem af det daværende købmandsgilde: "Rychuert Heyke cum vxore Inghe", og 1505 var de begge medlemmer af Hellig Legemsgildet smst. (Sejd. I, 398): "Rigwerdt cum vxore Ingeke"
1508 var han ejer af et hus, der lå på sydsiden af Søndertorv, imellem hjørneejendommen Rudegade/Søndertorv mod vest og rådmand i Flensborg 1529, Claus Frese's hus mod øst. Huset blev efter hans død overtaget af hans ældste søn, borgmester i Flensborg 1544, Carsten Rickertsen den Ældre, efter hvis død dennes søn, rådmand smst. 1559, Peter Rickertsen, beboede det indtil 1587 
Haysen, Rickert (I257)
 
228 Var Købmand ligesom sin fader, blev født 10. februar 1592 (Eftermiddag mellem 1 og 2) døde 12. marts 1626. (Den 6. marts kom han syg hjem fra Holland eller Belgien, hvor han havde opholdt sig i anledning af forretninger og døde om eftermiddagen mellem 2 og 3)
Han blev gift 1 søndag i Advent 1618 i Husum med Anne Jürgen 
Holst, Jürgen (I353)
 
229 ved barnedåben
Barnets moder
kgl. jæger Carl Eskildsen
Politibetj. Emil Eskildsen
Feruirer Lauritz Petersen Fredensborg 
Eskildsen, Helga Elisabeth (I58)
 
230 Ved dåben
der Küster Ebeling, die Jungfrau Sophia Jessen und der Werbers Sohn Christian August Hansen 
Ebeling, Christian August Ludwig (I337)
 
231 Ved dåben
Prinzessin Louise Augusta, Prinzessin Ulricka, Herzog Friedrich Christian

Blev oldfrue på Augustenborg som 24 årig 
Ebeling, Louise Ulricke Friederica (I316)
 
232 ved dåben
?? Hoeck fra Ulkebøl (morfar)
?? Ulkebøl mdm. Ebeling
?? Eiken Koch

Boede i Fischbeckholz, Kathengebäude
Var skovridder på slottet
Følgende afskrevet fra Danske forstkandidater
1786-1860 af Svend Balslev, side 53:
Ebeling, Peter
* Augustenborg 9.4.1799, død Adsbøl Sogn 14.4.1851. Søn af livjæger Friedrich Ludwig Ulrich Emil Ebeling og Anna Christina Höeck.
Viet i Adsbøl Sogn 26.11.1823 til Louise Dorthea Holst * Adsbøl Sogn 29.10.1800, død Trige Sogn 21.1.1871.
Forstkandidat, Kiel 1820. Fra 1825 ansat på Augustenborg i hertugelig tjeneste. Skovfoged ved Bøjskov.
Han var skytte på den danske side i tre-års krigen1848-50.
Han var en usædvanlig god skytte, hans sidemand ladede geværet og Ebeling skød.
I en fuglekonge konkurrence arrangeret af den svenske kong Oscar den 2 blev han fuglekonge. Ref. Holst familien 
Ebeling, Käthner und Holzvogter Peter Skovridder (I142)
 
233 ved dåben
Anders Christensen husmand af Melby Kirsten Larsdatter xxx hsmd. Lars Christiansen
Sidse Larsdatter, Jens Rasmussen af Thorup, Jens Larsen af Tollerup. 
Rasmussen, Fisker Ole (I633)
 
234 ved dåben
Anders Jensens kone 
Christensdatter, Ane (I22)
 
235 ved dåben
Anne Christine Ebeling von Gravenstein Elise Holst von Fischebech Hector Holst von Lehenbeck
Arbejdede i Skanderborg, Nim, Tamdrup, Kørup, Bisgård Hovedgård, 18, FT-1845, b7656
Her arbejdede også Knud Peter Thomsen 24 Ugift Forvalter Svenstrup sogn, Nordborg amt
i 1853 blev de gift
FT 1860
Knud Peter Thomsen 39 Gift Forpagter, Huusfader Svenstrup S., Nordborg A. Elisa Frederikke Ebeling 35 Gift hans Kone Gravensten, Abenrade A. Ane Christine Louise Frederikke Thomsen 4 Ugift [deres datter] her i Sognet Loise Cathrine Thomsn 2 Ugift [deres datter] [her i Sognet] Peter Thomsen 1 Ugift [deres søn] [her i Sognet] Louise Dorthea Ebeling 60 Enke Huusfaders Svigermoder Gravensten, Abenrade A. Jacob Thomsen 37 Ugift Huusfaders Broder Svenstrup S., Nordborg 
Ebeling, Elise Frederikke (I146)
 
236 ved dåben
Båren af jens Nielsens hustru og fadderne var Jens Nielsen Lars Larsen Peder Larsen Thore Andersen Povel Jensen Peder Jensen og Jens Hansen alle af Rorup 
Olsen, Insider Jørgen (I474)
 
237 Ved dåben
Båren af Madame Wellerup af Rye skov Peder Gygger i Rye Grdm. N Pedersen i Rye Peder Pedersen s st
Boede og var gårdbestyrer på Kisserupgård matrikel nr.4, hvor der efter udskiftningen blev plantet skov i dag kendt som Kisserup Lod.
"Ledreborg ejede alle byens jorder. Gårdmændene og husmændene var også fæstere efter udskiftningen. Denne var kun en ændret jordfordeling. Ejendomsforholdene berørtes ikke.

Mulige forældre
Ingeborg Nielsdtr i Kornerup 30 Aug 1827 pg 77 80 86 150 HUSB: Niels Conradsen gmd CH: Niels Nielsen 16 Ane Marie Nielsdtr 14 (dod - 1 Mar 1829 - pg 116) Maren Nielsdtr 11« Peder Nielsen 9 Sidse Nielsdtr 7 Ane Kirstine Nielsdtr 5 BRO: Jens Nielsen hmd i Leire [Ledreborg gods, Holbek-Khvn-Soro skpr; Book 2 1823-1850; 
Nielsen, Insidder Peder (I157)
 
238 ved dåben
Charlotte Sophie Wilhelmine Holst aus Fischebeck
Catherine Frederikke Charlotte Holst aus Attzbuhl
Christian Theodor Vogt aus Aars

Ved bryllup
Peter Holst
Peter Ebeling 
Ebeling, Charlotte Christine (I167)
 
239 ved dåben
Christen Hansens hustru bar barnet
Faddere
G M Christen Hansen G M Hans Hansen og Hans Povel Anders Jensen Niels Christensen hustru Gerda Bryde alle af Roerup 
Olsdatter, Ane Grethe (I367)
 
240 ved dåben
Ebeling af Gravenstein i Horneby
Eskildsen af Klosterriis
Carøe af Saunte 
Eskildsen, Louise Dorthea (I169)
 
241 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Henriksen, Peter Reidel (I8)
 
242 ved dåben
Fisker Hans Jørgensen Hustru Marie Jørgensen af Gørlev
fiske Hans Jørgensen, Fisker Søren Bendsen af Frederikssund
Bopæl Peder Lykkesvej 9 København 
Andersen, Else Skyldfri (I122)
 
243 ved dåben
Fisker Lars Peter Rasmussen og hustru Liseleje
Husmand Ole Hansen Melby
Husmand Lars Hansen Torupmagle 
Rasmussen, Hans Kristian (I458)
 
244 Ved dåben
Frau Ebeling
Friedrich Holst
Luise Frederikka Ebeling

Hustru:«tab»Nelly Christina Ebeling (født Nilsson)
Børn:«tab»Sopiha Lovise Georgine Ebling, Georg Peter Sigfrid Ebeling, Rudolf Wilhelm Axel Emil Ebeling, Lovisa (Vivie) Dorothea Ebeling, Sven Olof Emil Ebeling, Nelly Christina Petronella Ebeling, Peder Ditloff Rudolf Ebeling, Emil Ludvig Friederich Ebeling 
Ebeling, Emil Ludwig Friedrich (I168)
 
245 ved dåben
Frøken Caroline Ebeling af Klosteris
Frøken Hansen
hr partculier Carøe af Sauntes
søn Valdemar Carøe
Skovfoged Hansen af Klosteris
Hendes mand fra Hornbæk kirkebog. "Ungkarl Tjenestekarl Andreas Christian Andersen, født i Hornbæk d. 16. februar 1867, døbt s. st. d. 24. april s.a., samt konfirmeret s. st. d. 24. april 1881 - 23 år - af Hornbæk.
Copulerede d. 18. marts 1890 i Hornbæk Kirke
Pige Louise Dorthea Eskildsen, født i Hornbæk d. 12. august 1870, døbt s. st. d. 28. august s.a., samt konfirmeret i Hellebæk Kirke d. 12. oktober 1884 - 19 år - af Hornbæk.
Forloverer: Tømrer Ole Pedersen Arbejdsmand Carl Andersen Begge af Hornbæk." 
Eskildsen, Louise Dorthea (I130)
 
246 Ved dåben
Georg Holst Flensted
Ernst Mepz Gravestein
Sophie Gravenstein Mepz af Adsbøl 
Holst, Friedrich Georg Ernst (I162)
 
247 ved dåben
Gmd Julius Frederiksen styrmand Julius Eskildsen og frue
fru Forstmand Lützen og frk Louise Eskildsen alle af Hornbæk

husbond boede istedgade 8 1sal ved begravelsen 
Eskildsen, Anna Marie (I45)
 
248 ved dåben
gmd Peter Mikkelsen
gmd Christian Larsen Størup
gmd Knud Pedersen Leire
Karen Marie Wittensbjerg Størup
Note
Caroline var stuepige på Ledreborg i 1880 sammen med Ernst som var skytte 
Pedersdatter, Caroline Sophie (I30)
 
249 ved dåben
Gmd. Peter Petersens Enke
Faddere Hans Pedersen
Hans Truelsen
Hans Sørensen 
Eskildsen, Sophie Fredrikke (I253)
 
250 ved dåben
Gudmoder Grdm. Hans Pedersens
fadder Dommer Nielsen
??? Jens Jeppesen

Vesterbrogade 79, forhuset, 2den sal b, 348, FT-1880,

«b»Frederiksborg, Lynge-Kronborg, Tikøb, Tikøb By, Kjelleus?, 4 F. 2, FT-1890, C5951
«/b»Christian Frederik Lorentzen 58 Enkemand Husfader Kgl. Skovfoged Fock? Slesvig Amt
Chr. Fre. Lorentzen 20 Ugift Søn Medhjælper Asminderød Sogn Frederiksborg Amt
Vilhelmine Eskildsen 52 Ugift Husbestyrerinde Smørum Sogn Københavns Amt 
Eskildsen, Wilhelmine (I249)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 Næste»